Netwerk Organisatie

Sinds schooljaar 2017-2018 is Artiance een netwerkorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Dit houdt in dat Artiance niet meer al het aanbod zelf organiseert, maar dat een gedeelte van het aanbod bij Artiance georganiseerd wordt door netwerkpartners en netwerkdocenten. Artiance organiseert zelf de kunsteducatie voor mensen onder de 21 jaar en voor mensen die extra drempels ervaren om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Al het aanbod voor volwassenen (21+) wordt georganiseerd door netwerkdocenten. Het dansaanbod voor kinderen en jongeren wordt verzorgd door onze netwerkpartner ‘Balletschool Attitude’

Wat is een netwerkdocent of een netwerkpartner?
Een netwerkdocent is een vakdocent (zelfstandig ondernemer) die voldoet aan door Artiance vastgestelde criteria met betrekking tot kwalificatie, ervaring, inhoud van de lessen en verantwoordelijkheid. Een netwerkpartner is een organisatie die tevens aan deze eisen voldoet.