Organisatie & Beleid

Over Artiance
Artiance is hét Centrum voor de Kunsten van Alkmaar en omgeving, gevestigd op het Cultuurplein samen met TAQA Theater De Vest, Stedelijk Museum Alkmaar en Bibliotheek Kennemerwaard. Hoewel Artiance zelf pas sinds 1987 bestaat, gaan onze wortels al veel verder terug. Artiance is namelijk voortgekomen uit de Volksmuziekschool, het Jeugdtheater Alkmaar en Scarabee. Artiance biedt plaats aan circa 2500 'vrije tijd' cursisten.

Artiance bestaat uit de afdelingen Vrije Tijd, Cultuurstroom en Bureau CultuurPrimair en het bedrijfsbureau. Er werken in totaal meer dan 100 medewerkers en docenten bij Artiance.

Ons aanbod
Iedereen die zich actief wil bezighouden met beeldende kunst, dans, media & design, musical, muziek of theater krijgt hier de kans om zijn of haar talenten te ontdekken, ontwikkelen en boven zichzelf uit te stijgen. Of het nu gaat om het aanleren van basistechnieken of een voorbereiding op het toelatingsexamen van bijvoorbeeld het conservatorium, de ervaren, gediplomeerde docenten begeleiden cursisten van alle niveaus en leeftijden.

Naast de reguliere lessen biedt Artiance vele extra’s in de vorm van interessante projecten, verdiepende workshops of deelname aan bijzondere evenementen, exposities, voorstellingen of concerten. Ook ondersteunt Artiance het basis- en voortgezet onderwijs bij kunsteducatie in de ruimste zin van het woord.

ABC Huis
Sinds januari 2021 is Artiance een bestuurlijke fusie aangegaan met Bibliotheek Kennemerwaard. Beide instellingen hebben als missie om mensen te ontwikkelen. Vaak binnen een actuele maatschappelijk context. Beide instellingen zijn werkzaam binnen de domeinen Educatie en het Sociaal domein. Bundeling van expertise van beide organisaties leidt tot synergie, nieuwe dienstverlening en efficiency. Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen zicht laten ontwikkelen. Mensen de mogelijkheid bieden om een leven lang te leren. De bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing. Artiance doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. 

De aansturing van Artiance/Bibliotheek Kennemerwaard vindt plaats vanuit het managementteam ABC Huis.

Raad van Toezicht
Artiance kent een directeur-bestuurder / raad van toezicht model. De RvT hanteert de uitgangspunten van Governance Code Cultuur De RvT kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommisse en de kwaliteitscommissie. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht

Bekijk voor het jaarverslag het overzicht van de afgelopen jaren.