Opzeggen

Beëindiging van instrumentaal- en zang lessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang zomervakantie door een mail te sturen naar [email protected]. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Annuleren en opzeggen
De eerste les geldt altijd als proefles. Als de cursist na de proefles niet door wil gaan, kan er kosteloos geannuleerd worden. De afmelding moet dan wel plaatsvinden in de week van de proefles door een mail te sturen naar [email protected].

Tussentijds opzeggen
Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. Beëindiging van de deelname aan de cursus volgt na de opzegtermijn.
Zie voor restitutie de informatie bij:Restitutie van het lesgeld.

Restitutie van het lesgeld
Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als meer dan drie lessen van schoolwege niet zijn doorgegaan, geeft Artiance een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen (minus drie lessen) teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stop gezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.
  3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. De beëindiging van betaling gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.