Veel gestelde vragen

Op deze pagina zijn antwoorden te vinden op veel gestelde vragen

Instrumentale lessen voor kinderen en jongeren t/m 20 jaar

 • Proeflessen van de muzikale en instrumentale lessen zijn kosteloos.
 • Proefles of 1e les inplannen
  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Let op, deze kan in de spambox terecht komen. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de desbetreffende docent. De docent neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Op dat moment kunt u uw voorkeuren en wensen kenbaar maken.
 • Opnieuw inschrijven na proefles
  Er is een nieuwe inschrijving nodig om vervolglessen af te nemen. Hierbij kunt u een keuze maken voor een lesvorm en betalingswijze en gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden 
 • Lesgeld bij instromen 
  Wanneer u later in het jaar instroomt, ontvangt u een factuur met een aangepast bedrag voor de nog te volgen lessen van dat seizoen.
 • Lesvorm veranderen 
  U kunt tussentijds veranderen van lesvorm. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren (per mail naar [email protected] volstaat). Wij zullen bij de docent informeren of de wijziging haalbaar is en vanaf welke datum dit in zal gaan. Daarna volgt er een aanpassing in de factuur en ontvangt u hier een bevestiging van.

Muziekinstrumenten

 • Instrument tijdens proefles
  Voor de proefles zorgt de docent dat er een instrument aanwezig is waarop gespeeld kan worden. Voor overige lessen dient men zelf een instrument aan te schaffen of te huren.
  Ook zijn er korte cursussen waarbij een huurinstrument in het lesgeld inbegrepen is. Dit staat dan vermeld bij de desbetreffende cursus op onze website.
 • Instrument huren
  Voor leerlingen van Artiance is er de mogelijkheid om een instrument te huren. Dit is in overleg met de docent en onder voorbehoud van de beschikbaarheid. In principe geldt dit voor een huurperiode van één schooljaar.
 • Kosten voor een huurinstrument
  De huurkosten voor schooljaar 2024-2025 voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, zijn € 60,- voor een half jaar of € 120,- voor het hele lesjaar.

Cursussen en activiteiten

 • Probeerles
  De eerste les deelname aan een half-jaar of jaarcursus kan beschouwt worden als proefles. Na de eerste les kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden, indien de les niet aan de verwachting voldeed. 
 • Inschrijven
  Inschrijven kan enkel via de website. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Let op, deze kan in de spambox terecht komen. Dit is een bevestiging van inschrijving, maar nog geen bevestiging van deelname.
 • Uitnodiging 1e les / bevestiging van deelname
  Bij voldoende deelnemers ontvangt u via de mail, ongeveer een week voor de start van de 1e les, een uitnodiging. Let op, deze kan in de spambox terecht komen. Bij onvoldoende deelnemers zal de cursus geannuleerd worden, hiervan wordt u op de hoogte gebracht. Bij te veel aanmeldingen of als een cursus vol zit dan is deelname niet meer mogelijk en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 • Jaarcursus / halfjaarcursus
  U kunt zich inschrijven voor een jaarcursus. Inschrijven voor de jaarcursus geeft het voordeel van een gereduceerd tarief ten opzichte van het inschrijven voor de losse deelcursussen. U kunt zich ook inschrijven voor een halfjaarcursus, najaar- en voorjaarcursus. Let op, bij inschrijving voor een najaarcursus dient u zich na afloop opnieuw in te schrijven om deel te kunnen nemen aan de voorjaarcursus.
 • Instromen 
  Tussentijds instromen in een cursus is veelal mogelijk indien de cursus nog niet vol zit. Dit gaat altijd in overleg met de docent, of het nog wenselijk is om in te stromen vanwege de inhoud van de cursus.

Inschrijven Algemeen

 • Inschrijven als kind / jongere (onder de 18)
  Als je jonger bent dan 18 jaar is het niet mogelijk om jezelf in te schrijven. Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let op, ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.
 • Cursussen voor volwassenen 
  Artiance faciliteert ook muzieklessen, activiteiten en cursussen voor volwassenen. Kijk voor verdere informatie bij het aanbod op onze website. Daar staat aangegeven hoe u zich kan inschrijven.
 • Nieuwsbrief 
  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en cursussen van Artiance, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onze website, onderaan de hoofdpagina.
 • Contact met administratie 
  U kunt contact opnemen met de administratie via mailadres [email protected]. De administratie is aanwezig van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur tijdens schoolweken.

Afmelden incidenteel en opzeggen / uitschrijven

 • Ziek melden / afwezig melden 
  Ziek / afwezig melden is enkel telefonisch mogelijk via 072 – 540 4335. Er is 24 uur per dag de mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken, deze wordt tijdens de openingstijden afgeluisterd door de baliemedewerker. De docent wordt hier dan op de hoogte gebracht. Onze openingstijden zijn : maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Muziekleerlingen hebben vaak rechtstreeks contact met de docent en kunnen zich via deze weg afmelden. Let op! Afmelden per mail is niet mogelijk, want dit kan niet tijdig aan de docent worden doorgegeven.
 • Tijdelijk stoppen met lessen / pauzeren 
  Het tijdelijk stopzetten van de muzieklessen of een cursus is niet mogelijk. Uitschrijven en op een later moment weer inschrijven kan altijd. Voor uitzonderingen zie kopje ‘restitutie’.
 • Annuleren en opzeggen 
  Stoppen met muzieklessen of een cursus dient altijd schriftelijk te gebeuren (per mail naar [email protected] volstaat). Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Het opzeggingstermijn gaat in op de eerste van de maand die volgt na schriftelijke opzegging. Bij een opzegging na de eerste les van een cursus (probeerles), wordt uw inschrijving kosteloos geannuleerd.

Betaling

 • Factuur ontvangen 
  Na de eerste les van een cursus of muzikale les, ontvangt u een factuur per mail. Let op, deze kan in de spambox terecht komen.
 • Betalingswijzen 
  Bij inschrijving kunt u kiezen voor de volgende betalingswijze:
  * Via factuur: u betaalt het lesgeld binnen 14 dagen
  * Via incasso: hierbij kunt u kiezen voor een eenmalige incasso of in termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de duur van de cursus. De termijnen vallen tussen de maanden september tot en met mei.
  * Via iDealbetaling : bij sommige cursussen is er ook de mogelijkheid om het lesgeld via iDeal in één keer te betalen.
 • Rekeningnummer Artiance
  Op de factuur staan twee rekeningnummers vermeld, het maakt niet uit naar welke rekeningnummer u het bedrag overboekt.
  Beide rekeningen staan op naam van Artiance Centrum voor de Kunsten
 • Datum automatische incasso 
  De afschrijving vindt plaats tussen de 24e en 27e van de maand.
 • Lesgeld bij instromen
  Wanneer u later in het jaar instroomt, ontvangt u een aangepast factuur met het lesgeld voor de nog te volgen lessen van het seizoen. 

Restitutie van lesgeld: 
Meer informatie is te vinden op de volgende pagina: Opzeggen - Artiance

Kortingen en speciale regelingen:
Meer informatie is te vinden op de volgende pagina: Kortingen - Artiance

Verhuur lokalen en zaal
Informatie over voorwaarden en tarieven is te vinden op de volgende pagina: Zalenverhuur-Artiance

Openingstijden & vakanties:
Meer informatie is te vinden op de volgende pagina: Openingstijden en vakanties - Artiance