Klachten of ongewenst gedrag

Klacht indienen 
Wekelijks bezoeken vele honderden klanten Artiance. We vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen, cursussen en workshops. Het kan voorkomen dat je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Geef je klacht dan door via een email naar: [email protected] of meld de klacht aan de baliemedewerker. In beide gevallen zal de klacht doorgegeven worden aan de verantwoordelijke en proberen wij zo spoedig mogelijk een adequate oplossing te zoeken.

Melden van ongewenst gedrag
Artiance tolereert geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie. Wij staan voor een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers.

Jij bepaalt zelf wat voor jou ongewenst gedrag is
Pesterijen, ontoelaatbare uitingen van intimidatie, een ongewenste aanraking, seksueel getinte insinuatie of directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent - cursist of
oudere - jongere, werkgever - werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling. Indien je ongewenst gedrag signaleert of zelf ervaart, aarzel dan niet en laat het ons weten.

Eerste aanspreekpunt hiervoor zijn de afdeling coördinatoren of de manager Vrije Tijd, Sociaal Domein. Bij deze personen kun je je verhaal of klacht kwijt, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. De contactpersoon bemiddelt in contact met een extern vertrouwenspersoon (altijd in overleg met degene die de melding indient!). Ook hier staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend. Wij zetten ons in om op discrete wijze een einde te maken aan ongewenst gedrag.

Interne contactpersonen voor het melden van ongewenst gedrag

Vertrouwelijk meldpunt: Artiance is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor medewerkers van Artiance. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer is 0800-0204204 en gaat via de Landelijke Meldlijn Klachtenregistratie.