Klachten

Wekelijks bezoeken vele honderden klanten Artiance. We vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen, cursussen en workshops. Het kan voorkomen dat je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Aarzel dan niet en laat het ons weten. Geef je klacht door aan de baliemedewerker of stuur een email naar: [email protected]. We proberen zo spoedig mogelijk een adequate oplossing te zoeken.

Vertrouwelijk meldpunt: Artiance is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor medewerkers van Artiance en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer is 0800-0204204 en gaat via de Landelijke Meldlijn Klachtenregistratie.