Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle cursisten van Artiance. Voor cursisten van netwerkdocenten of netwerkpartners gelden de algemene voorwaarden gesteld door de netwerkdocenten of netwerkpartners.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar onder nummer 41239939 zijn van toepassing. Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Aanmelding voor instrumentaal- en zangonderwijs blijft ook voor de volgende jaren geldig. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor de duur van de cursus.

Plaatsing
De bevestiging van inschrijving is nog geen garantie van plaatsing; plaatsing gaat in volgorde van binnenkomst. Als deelname niet mogelijk is, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangen de geplaatste deelnemers bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Beëindiging van instrumentaal- en zanglessen
Deelname aan instrumentaal- en zanglessen wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang van de zomervakantie door een mail te sturen naar [email protected]. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor de duur van de cursus.

Annuleren en opzeggen
De eerst gevolgde les van een cursus geldt altijd als probeerles. Als de cursist na deze eerste les niet door wil gaan, kan er kosteloos geannuleerd worden. De afmelding moet dan wel plaatsvinden in de week van de probeerles door een mail te sturen naar [email protected]
Voor instrumentale- en zanglessen kan het gehele jaar door een proefles aangevraagd worden, indien je na deze proefles door wilt gaan moet worden ingeschreven voor de gewenste lesvorm.

Opzeggen
Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. Beëindiging van de deelname aan (en betaling van) de cursus volgt na de opzegtermijn. Tijdelijk stoppen van de cursus of muzieklessen is niet mogelijk; voor uitzonderingen zie kopje: Restitutie van het lesgeld. 

Betalen
Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld. Na de start van de cursus ontvangt u de factuur via de mail. Let op, deze kan in de spambox terecht komen. 
Indien u kiest voor betaling via factuur, betaalt u het lesgeld in één keer binnen 14 dagen. Door de machtiging op het aanmeldingsformulier in te vullen is het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de duur van de cursus. Korte cursussen dienen in één keer betaald te worden. Vakantie-activiteiten en incidentele projecten worden vooraf via Ideal betaald.

Betalingsplicht
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is diegene die de ouderlijke macht uitoefent of die onderhoudsplicht heeft, de betalingsplichtige. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let op, ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

Restitutie van het lesgeld
Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als meer dan drie lessen van schoolwege niet zijn doorgegaan, geeft Artiance een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen (minus drie lessen) teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte kan er gekozen worden om de inschrijving direct stop te zetten. Na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige kan er gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stopgezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging. Wanneer u bij langdurige ziekte ervoor kiest om de inschrijving door te laten lopen, kan na herstel i.o.m. de docent, gekeken worden of de gemiste lessen kunnen worden ingehaald of dat er moet worden overgegaan tot restitutie. Hiervoor dient de administratie vroegtijdig schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de ziekmelding.
  3. Bij verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stopgezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.
  4. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. De beëindiging van betaling gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.

Privacy Beleid 
Wie zich bij Artiance inschrijft voor een cursus, les of workshop, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. U moet erop kunnen vertrouwen dat Artiance zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In de Privacy-verklaring leest u waarvoor deze gegevens nodig zijn en wat er met uw gegevens gedaan wordt.

Aansprakelijkheid 
Artiance streeft ernaar een veilige omgeving te zijn voor haar medewerkers, huurders, bezoekers, ouders, verzorgers en cursisten. Schade valt echter niet altijd te voorkomen. Artiance is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane (im)materiële schade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Artiance. Het voorkomen van (im)materiële schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van degene die lessen volgt of verblijft binnen Artiance Centrum voor de Kunsten.