Partners

Artiance zoekt steeds meer verbinding met andere instellingen in Alkmaar. Daaruit vloeien bijzondere samenwerkingsverbanden en projecten voort:

Attitude Balletschool

Vanaf seizoen 17/18 werkt Artiance samen met Attitude, de balletschool organiseert binnen Artiance dansaanbod voor peuters.

voormalig HAL 25 en Kaasfabriek
Artiance ontwikkelt samen met HAL 25 locatie-specifieke programma’s op het gebied van kunsteducatie. Hiermee vergroot Artiance haar artistieke mogelijkheden en aanbod voor cursisten. In samenwerking met Kaasfabriek worden naschoolse activiteiten georganiseerd.
Bibliotheek Kennemerwaard
Sinds januari 2021 is Artiance een bestuurlijke fusie aangegaan met Bibliotheek Kennemerwaard. Met de bibliotheek wordt steeds intensiever samengewerkt op het gebied van Educatie en het Sociaal domein.

Filmhuis Alkmaar

Met Filmhuis Alkmaar werd o.a. The Filmmaking Project georganiseerd. Jongeren maakten onder leiding van professionele filmmakers een film die werd vertoond op het witte doek.

Poppodium Victorie 
Met Poppodium Victorie wordt nauw samengewerkt op het gebied van popmuziek. 

Amateurmuziekverenigingen
Er is een structurele samenwerking tussen Artiance en de amateurverenigingen (hafabraverenigingen en accordeonverenigingen).


Overige samenwerkingspartners en instellingen waarmee contact wordt onderhouden
Gemeente Alkmaar (Subsidiegever), Gemeente Heerhugowaard (Cultuur Primair en Cultuureducatie met Kwaliteit), Gemeente Bergen (Bijdrage Cultuur Primair en uitvoering combinatiefunctie cultuur; Cultuureducatie met Kwaliteit), OCK (Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland), Kunstconnectie (Brancheorganisatie), Stichting UIT (Overleg culturele instellingen Alkmaar), Wijk- en buurtcentra in Alkmaar, Cultuurcompagnie Noord-Holland (Provinciaal centrum in Noord-Holland), amateurkunstverenigingen, Stedelijk Orkest Soli Deo Gloria, Trompetterkorps Alkmaar, Vita Nova, Aurora, Alkmaar Brass, Unidos, St. Caecilia, SOVON en VO scholen, Koepels PO (Saks, Ronduit, Tabijn, Blauwe Loper), MBO en HBO (Horizoncollege en InHolland), Kinderopvang (SKOA, Rollebol, Alleskits), AZC, Stichting Orgelfestival Alkmaar, Vrienden van de Grote Kerk, 4 mei comité, Sportbureau Alkmaar, Talens Palet, Van Foreestlezing, Stichting MEE, Pluswerk, Vrijwilligerscentrale Alkmaar, Centrum voor begeleid werken, St Bam (Bewoners Activiteiten Alkmaar), Magentazorg, GGZ, Stichting de Waaier, Netwerk Jeugdtheaterscholen, 8 maart comité, Stichting de Eenhoorn, Henk Smits dansstudio, Dentro Dansstudio, Stichting Unieke Zaken, Hoogheemraadschap Noord-Holland-Noord, Centra voor de Kunsten, Muziekschool Amsterdam-Noord, Muziekschool Amsterdam Zuid- Oost, Pier-K in Hoofddorp, Muziek- en Dansschool Heiloo, Toonbeeld in Castricum, FLuxus in Zaanstad, Stichting Promotie Alkmaar, Stichting TangoART Alkmaar, Tangosalon Alkmaar, Eventury Productions (DJ apparatuur), Theo Groothuizen, Volksuniversiteit, Spanjaard, Tjarda, Taptoe Alkmaar, Vidi-jop Productions en Dijkman, muziekspeciaalzaken.