Primair onderwijs (binnenschools)

Bureau CultuurPrimair
CultuurPrimair is een samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie van Cultuur Primair wordt uitgevoerd door: Artiance Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, samen Bureau CultuurPrimair.

Website CultuurPrimair 
Het volledige aanbod van Artiance en alle andere aanbieders is te vinden op www.cultuurprimair.nl. Op deze website kunt u uw jaarprogramma samenstellen en aanvragen indienen.

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 
De regeling CMK maakt het mogelijk als school het cultuuronderwijs goede aandacht te geven, bijvoorbeeld door een onderzoeksvraag te stellen, een goed plan te ontwerpen, middelen beschikbaar te stellen, competenties te ontwikkelen en zich als school te profileren op het gebied van cultuur. Het plan wordt uitgevoerd in samenwerking met een culturele instelling of vakdocent en is gericht op duurzame borging van cultuureducatie voor de school. De focus ligt op eigenaarschap en ontwikkeling van deskundigheid van de leerkracht én de leerlingen. Bureau Cultuurprimair (BCP) is uitvoerder van de regeling. De financiering van CMK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeentes Alkmaar en Bergen. 

Voor meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit kunt u terecht bij Pauline van der Mark: [email protected]

Cultuurcoach 
Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties worden o.a. de cultuurcoaches aangesteld. Dit programma wordt door gemeente Alkmaar en het rijk gefinancierd. De uitvoering wordt door Artiance gedaan. De vakkracht werkt vanuit een kunstdiscipline samen met de leerkrachten in de groepen aan de uitvoering van de visie van de school. Samenwerken, inspireren en stimuleren zijn de kernwoorden om er voor te zorgen dat de kunstvakken een plek krijgen in het onderwijs. De regeling CMK en cultuurcoach worden inhoudelijk gecombineerd.

ABC Huis en educatie 
In het ABC Huis heeft BCP een actieve rol. In het onderwijs zijn er grote kansen om de samenwerking vorm te geven, bijvoorbeeld door een meer intensieve afstemming tussen leesconsulenten en vakkrachten op de scholen.

Wat doe jij?
Pesten & groepsdruk; het zijn onderwerpen waar kinderen veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance -Wat doe jij?- maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar.
Lees meer over het aanbod Wat doe jij, voor primair onderwijs

Aanbod op maat
Artiance verzorgt ook workshops en korte cursussen voor scholen op maat. Voor nadere informatie over programma’s in het onderwijs: Pauline van der Mark [email protected] of Amanda Muller [email protected]

Downloads