Primair onderwijs (binnenschools)

Bureau CultuurPrimair
CultuurPrimair is een samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie van Cultuur Primair wordt uitgevoerd door: Artiance Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, samen Bureau CultuurPrimair.

Website CultuurPrimair
Het volledige aanbod van Artiance en alle andere aanbieders is te vinden op www.cultuurprimair.nl. Op deze website kunt u uw jaarprogramma samenstellen en aanvragen indienen.

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’
Artiance is penvoerder binnen de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor de gemeentes Alkmaar en Bergen. Cultuuraanbieders en basisscholen uit deze gemeentes participeren in het programma CultuurPrimair 3.0. Download hier het Jaarverslag 2014.

Voor meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit kunt u terecht bij Willem Smit: [email protected]

De muzikant in ieder kind
Het project Talent in Ieder Kind stopt vanaf schooljaar 2018-2019.
Via Bureau Cultuur Primair kunnen scholen de cursus 'De muzikant in ieder kind' inkopen. Tijdens 8 weken een les van 1 uur krijgen leerlingen een aantal basisvaardigheden op muziekinstrumenten aangeleerd. Lees meer

Cultuurcoach
Cultuurcoaches geven onder schooltijd, na schooltijd en in vakanties kunst- en cultuurlessen in en rond de school. Hierbij kunt u denken aan muzieklessen, zangkoren, theater- en dansprojecten en beeldende activiteiten. Deze docenten worden gesubsidieerd door het Rijk en de Gemeente.
Wat is het doel?
Het spelen van een instrument of het samen theater maken is voor iedereen mogelijk, ongeacht sociaal-economische positie van ouders. De projecten van de cultuurcoach dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk.
Hoe werkt het?
Op dit moment werken de cultuurcoaches op elf Brede Schoolvestigingen in Alkmaar: De Wegwijzer, De Fontein, De Kardinaal de Jongschool, de Sint Matthiasschool, de Jules Verne, de Zes Wielen (drie vestigingen) en DURV! (drie vestigingen).

Wat doe jij?
Pesten & groepsdruk; het zijn onderwerpen waar kinderen veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance -Wat doe jij?- maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar.
Lees meer over het aanbod Wat doe jij, voor primair onderwijs

Aanbod op maat
Artiance verzorgt ook workshops en korte cursussen voor scholen op maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: [email protected] of belt u met 072 – 5404335.