Schoolvoorstellingen PO

Wat doe jij

Wat Doe Jij?
Pesten & groepsdruk; het zijn onderwerpen waar kinderen veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance -Wat doe jij?- maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar. Jonge acteurs spelen herkenbare situaties na en dagen de kinderen meteen uit om mee te denken en om zich uit te spreken. Door deze actieve aanpak ontstaat een peer-to-peer effect: kinderen spreken elkaar aan op (on)wenselijk gedrag en het zelfcorrigerend vermogen van de groep doet zijn werk. Binnen de veilige context van de spelsituatie experimenteren de kinderen met gedrag, ervaren ze hun invloed op anderen en worden ze uitgedaagd verder na te denken over het thema. De voorstellingen worden dicht op de huid gespeeld in het klaslokaal.

1. HELD! | groep 5 & 6 

In deze voorstelling ervaren de leerlingen hoe iets voor de één

een grapje kan zijn terwijl de ander dit als ‘gepest worden’ ervaart. Door de

leerlingen uit te nodigen mee te denken en mee te spelen, ervaren zij wat hun

invloed kan zijn wanneer er zoiets gebeurt in hun omgeving.

Simon en Sascha (de twee acteurs) zijn nieuwe leerlingen in de klas. Sascha houdt vandaag haar spreekbeurt, maar Simon verveelt zich al snel en begint grapjes te maken ten koste van Sascha, terwijl de docent even weg is. De voorstelling duurt 15 minuten, het interactieve gedeelte duurt 30 minuten waarin enkele situaties opnieuw gespeeld zullen worden met suggesties van de leerlingen.

 • Speelruimte: een klaslokaal
 • Duur voorstelling: 45 minuten + leskist met lesmateriaal voor 6 lessen in de klas
  Publiek: 1 klas per voorstelling (minimaal 2 en maximaal 3 voorstellingen per dag)
 • Datum en tijd: in overleg
 • Neem contact op voor Informatie en boekingen

2. Vreemde Eend | groep 8

Hoe goed ken jij je klasgenoten eigenlijk? Die jongen

die nooit iets zegt in de klas? Het meisje dat zo agressief doet? Weet jij

waarom iemand doet wat hij doet? Hoe snel heb jij je oordeel klaar over een

ander? Deze voorstelling gaat over pesten en groepsdruk.

Leerlingen ervaren hoe makkelijk iemand buitengesloten wordt en welke invloed

zij zelf hebben om deze situatie te veranderen. Na het spelen van de

voorstelling wordt deze nogmaals gespeeld. De leerlingen kunnen tijdens het

spelen de voorstelling stop zetten en aangeven hoe de problemen opgelost kunnen

worden. Ze mogen ook zelf de rol overnemen, zodat ze ervaren dat het moeilijker

is in de situatie zelf, dan vanaf de zijlijn. Het geheel wordt begeleid door de

zogenaamde Joker.

 • Speelruimte: een klaslokaal
 • Duur voorstelling: 90 – 120 minuten
  Publiek: 1 klas per voorstelling (minimaal 2 en maximaal 3 voorstellingen per dag)
 • Datum en tijd: in overleg
 • Neem contact op voorInformatie en boekingen