Schoolvoorstellingen PO

Wat doe jij

Wat Doe Jij?
Pesten & groepsdruk; het zijn onderwerpen waar kinderen veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance -Wat doe jij?- maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar. Jonge acteurs spelen herkenbare situaties na en dagen de kinderen meteen uit om mee te denken en om zich uit te spreken. Door deze actieve aanpak ontstaat een peer-to-peer effect: kinderen spreken elkaar aan op (on)wenselijk gedrag en het zelfcorrigerend vermogen van de groep doet zijn werk. Binnen de veilige context van de spelsituatie experimenteren de kinderen met gedrag, ervaren ze hun invloed op anderen en worden ze uitgedaagd verder na te denken over het thema. De voorstellingen worden dicht op de huid gespeeld in het klaslokaal.

De voorstellingen Held en Vreemde Eend hebben we de afgelopen jaren op vele scholen gespeeld. We kiezen er nu voor om deze voorstellingen on hold te zetten en nieuwe voorstellingen te ontwikkelen.

Nieuwe voorstellingen
In september starten we met een nieuwe cast met het ontwikkelen van een nieuwe voorstelling. We werken, net als bij de andere voorstellingen, vanuit belangrijke thema's die onder kinderen/jongeren spelen.