Voortgezet Onderwijs

Artiance heeft een divers en levendig aanbod voor het voortgezet onderwijs. Het aanbod wordt voornamelijk in overleg met de scholen vormgegeven. Wij denken mee, ondersteunen, delen onze ervaringen en proberen een waardevolle toevoeging te zijn voor uw school en de leerlingen. We werken met ervaren en gedreven kunstvakdocenten die de verbinding weten te leggen met de jongeren en hun belevingswereld, zodat de jongeren met een open blik kennis kunnen maken, hun talent kunnen ontwikkelen of verdieping kunnen zoeken binnen de grote diversiteit aan kunstvakken.

  • Cultuurdag of workshop
  • Verdieping op (kunst)vakken: Cultuurdag of workshop op maat
  • Interactieve voorstelling in de klas: WAT DOE JIJ?
  • Verdieping & ondersteuning: Kunstvakken in het curriculum
  • Subsidieregelingen voor het VO

Cultuurdag of workshop
Wilt u uw leerlingen kennis laten maken met allerlei disciplines? Artiance kan een cultuurdag/ochtend/middag organiseren waarin u met diverse klassen tegelijkertijd workshops kunt volgen bij Artiance of op een bijzondere locatie in de omgeving. De leerlingen kunnen zich inschrijven voor verschillende workshops, waardoor ze in verschillende rondes kennis kunnen maken met meerdere disciplines. Deze dag kan voor minimaal 50 en maximaal 200 leerlingen tegelijk. Aantal workshops, inhoud workshops en aanvangstijden worden in overleg met de school vastgesteld.
Popzang, graffiti, hiphop, werelddans, spoken word, Striptekenen, improvisatie theater, fotografie, percussie, toneelteksten schrijven, rap, moderne dans, 3D, muziek programmeren, theater vormgeving, drum beat dance, tiny art, stop motion, grimeren, etc…

Verdieping op (kunst)vakken binnen de school: Cultuurdag of workshop op maat
Wilt u verdieping of verbreding op de kunstvakken die u al op school aanbiedt of wilt u specifieke workshops bij bijvoorbeeld een voorstellingsbezoek of maatschappelijk thema. De cultuurdag/ochtend/middag kan op maat worden ingevuld.

Interactieve voorstelling in de klas: WAT DOE JIJ?
Pesten, seksualiteit, groepsdruk, alcohol, diversiteit; het zijn onderwerpen waar jongeren veel mee bezig zijn maar waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. De interactieve voorstellingen van Artiance 'Wat doe jij?' maken ingewikkelde thema’s op een speelse en uitdagende manier bespreekbaar. Lees meer

Verdieping: Ondersteuning van Artiance op de lange termijn
Wilt u kunst & cultuur structureel laten terugkomen binnen uw curriculum binnenschools of buitenschools? Of wilt u juist ondersteuning bij een visieontwikkeling op kunst en cultuur die past binnen het curriculum van de school of juist een nieuw curriculum ontwikkelen? Artiance heeft als culturele instelling een brede expertise en ervaring op het gebied van het ontwikkelen van leerlijnen in samenwerking met scholen. Artiance kan u helpen de juiste vraag te formuleren en vervolgens u ondersteunen in het ontwikkelen & vormgeven van cultuureducatie binnen uw school. De CMK-regeling (Cultuur met Kwaliteit) kan in deze samenwerking heel goed van pas komen.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
De regeling CMK maakt het mogelijk als school het cultuuronderwijs goede aandacht te geven, bijvoorbeeld door een onderzoeksvraag te stellen, een goed plan te ontwerpen, middelen beschikbaar te stellen, competenties te ontwikkelen en zich als school te profileren op het gebied van cultuur. Het plan wordt uitgevoerd in samenwerking met een culturele instelling of vakdocent en is gericht op duurzame borging van cultuureducatie voor de school. De focus ligt op eigenaarschap en ontwikkeling van deskundigheid van de leerkracht én de leerlingen. Bureau Cultuurprimair (BCP) is uitvoerder van de regeling. De financiering van CMK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeentes Alkmaar en Bergen. 
Neem voor meer informatie over activiteiten voor het voortgezet onderwijs contact op met Floortje Vinck: [email protected]