Zicht op Talent

Zicht op Talent is het talentontwikkelingsprogramma voor Kunst en Cultuur in de regio Noord Holland Noord. In 2018 is er een pilot gestart door Artiance en Cool, in samenwerking met diverse kunst en cultuurorganisaties uit de regio Alkmaar, met als doel het opsporen en begeleiden van uitzonderlijk talent. In twee rondes zijn er 33 talenten begeleid in hun ontwikkeling. De pilot was een succes! Triade en Artex sloten aan en starten nu in 2021 samen met Artiance het project in de gehele regio Noord Holland Noord.

Zicht op talent bestaat uit twee onderdelen: een individuele talentontwikkelingsprogramma en een stimuleringssubsidie. Talenten moeten komen uit de Regio Noord Holland Noord. We verstaan hieronder: Texel, Den Helder, Hollands Kroon, West-Friesland, Schagen, Regio Alkmaar.

Vanaf 2021 is er plek voor 30 talenten (doorlopend zolang er plek is). Het gaat om jongeren tussen de 12 en 24 jaar met een bewezen talent of buitengewone gevoeligheid. In principe richten we ons op talent die zich bezig houdt met podiumkunsten (zang, dans, theater, muziek) maar we sluiten uitzonderlijk talent uit andere disciplines niet volledig uit. De reden dat de focus ligt op podiumkunsten is omdat er aan het einde toegewerkt wordt naar een gezamenlijke slotvoorstelling.

1. Talentontwikkelingsprogramma 
Ieder talent krijgt een bijdrage van € 750,- incl btw. Om in te zetten voor lessen, workshops, masterclasses etc. Zijn/haar docent (lid van netwerk van Zicht op talent) meldt hem/haar aan via het aanmeldformulier op de pagina zichtoptalent.nl. Iedere organisatie mag maximaal 2 talenten aanmelden. Kunstencentra: 2 talenten per discipline. Op het aanmeldformulier omschrijft de docent wat de leerling tot nu toe gedaan heeft (bewijs voor talent), welk doel hij/zij nastreeft en middels welke workshops, lessen, masterclasses hij/zij zicht graag wil ontwikkelen.

De stuurgroep screent de eerste aanmelding op; voorwaarden deelname, mate van talentontwikkeling en regionale spreiding. Als dit akkoord is dan zal er een tweede docent gekoppeld worden aan het talent. Iemand vanuit dezelfde discipline maar vanuit een andere school of praktijk. In gezamenlijkheid (docent, tweede docent en talent) wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan wordt door de stuurgroep beoordeeld. Indien akkoord bevonden start het traject en wordt het plan tot uitvoer gebracht. Tevens wordt er toegewerkt naar de eindpresentatie. Zowel de vakdocent als de tweede docent zijn altijd netwerkpartner (of hun organisatie) van Zicht op Talent.

2.Stimuleringssubsidie 
Zicht op Talent heeft als doel talentontwikkeling in de podiumkunsten in Noord-Holland Noord te ondersteunen. Dit doen wij door nieuwe en vernieuwende talentontwikkelingsmogelijkheden in de regio financieel te ondersteunen.

Culturele organisaties en instellingen uit Noord-Holland Noord kunnen een ontwikkelingsbudget aanvragen van maximaal €2500 (eenmalig) om activiteiten/projecten te organiseren die talentontwikkeling op dit gebied verder bevorderen. Belangrijke voorwaarde is dat het bereik 50 deelnemers moet zijn. Heb je een idee of project dat talentontwikkeling in de regio ten goede komt kijk dan snel op de website voor alle informatie.

Meer informatie www.zichtoptalent.nl