Missie & Visie

Missie
Wij geloven dat kunst en creativiteit bijdragen aan de sociale, educatieve en artistieke ontwikkeling van ieder mens. Daarom bieden wij iedereen een kans tot kwalitatief hoogwaardige kunsteducatie.

Visie
Artiance is de organisatie van waaruit de cursisten zich levenslang cultureel kunnen blijven ontwikkelen. Wij laten cursisten en deelnemers boven zichzelf uitstijgen.

  • Wij organiseren kunsteducatie voor mensen onder de 21 jaar en voor mensen die extra drempels ervaren om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
  • Wij faciliteren voor andere klantgroepen vormen van kunsteducatie waar behoefte aan is.
  • Wij regisseren zinvolle en innovatieve samenwerkingsprojecten die het culturele klimaat van Alkmaar en de regio bevorderen.

ABC Huis
Sinds januari 2021 is Artiance een bestuurlijke fusie aangegaan met Bibliotheek Kennemerwaard. Beide instellingen hebben als missie om mensen te ontwikkelen.
Visie ABC Huis: Het ABC Huis prikkelt je om nieuwe ontdekkingen te doen en daagt je uit om je te blijven ontwikkelen. Lees hier het Meerjarenbeleidsplan ABC Huis 2023-2026

  • Het ABC Huis heeft zijn wortels in twee organisaties die ieder hun sporen hebben verdiend op het gebied van kunst en cultuur, taal en lezen, kennis en informatie.
  • Participatie en zelfredzaamheid bij een terugtrekkende overheid, kan alleen tot stand komen als inwoners over voldoende basisvaardigheden en zelfvertrouwen beschikken.
  • Als het gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zijn creativiteit en zingeving belangrijke elementen. Datzelfde geldt voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing in het kader van een leven lang leren.
  • Zowel Artiance als Bibliotheek Kennemerwaard beschikt over een schat aan expertise om inwoners hierin te ondersteunen en te inspireren. En door de fusie tussen beide, brengen we die expertise in één organisatie bij elkaar. Wil je als inwoner van Alkmaar iets op de hiervoor beschreven gebieden, dan is de kans groot dat je hiervoor bij het ABC Huis terechtkomt.
  • De ervaring die we voor het ABC Huis opdoen in Alkmaar, nemen we mee naar de gemeenten Bergen, Castricum en Dijk en Waard. Dit doen wij in gesprekken met onze samenwerkingspartners in die gemeenten op het gebied van kunst en cultuur.