ABC Huis

ABC Huis is een bestuurlijke fusie tussen Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum voor de Kunsten. Beide instellingen hebben als missie om mensen te ontwikkelen. Vaak binnen een actuele maatschappelijk context. Beide instellingen zijn werkzaam binnen de domeinen Educatie en het Sociaal domein. Bundeling van expertise van beide organisaties leidt tot synergie, nieuwe dienstverlening en efficiency. Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen zicht laten ontwikkelen. Mensen de mogelijkheid bieden om een leven lang te leren. De bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing. Artiance doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. ABC staat o.a. voor de basis van lezen (alfabet) en voor Artiance, Bibliotheek en Cultuur. Huis staat voor ontmoetingsplek en samenkomen. ABC Huis biedt partnerships met onderwijs- en zorginstellingen. ABC Huis heeft maatgerichte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelt ook projecten voor individuele klanten.

Wat betekent dit voor de samenwerking met instellingen buiten Alkmaar? 
De projecten binnen het ABC Huis zijn in eerste instantie gericht op de gemeente Alkmaar. De ervaring die we binnen het ABC Huis opdoen nemen we mee naar de drie andere gemeenten (Bergen, Castricum en Heerhugowaard).

Educatie 
Partner in onderwijs door mede vormgeving aan de brede ontwikkeling van het kind door cultuureducatie en taalleesonderwijs. Verbinder van cultuur, taal en lezen. 
Meerwaarde voor leerlingen en docenten: 
Medewerkers ABC Huis geven een bijdrage aan individuele en creatieve ontplooiing van leerlingen, ondersteunen docenten. Zijn partner op het gebied van deskundigheidsbevordering en adviseren directies. De vraag van de school staat centraal.

Sociaal domein 
Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum voor de Kunsten zijn beiden actief binnen en sociaal domein. ABC Huis biedt maatgerichte oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken. Medewerkers dagen uit om te blijven leren en ontwikkelen. Wij helpen kinderen en volwassenen om hun eigen unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Meerjarenbeleidplan ABC Huis
In 2023 is het meerjarenbeleidplan voor het ABC Huis 2023-2026 afgerond

Jaarverslag ABC Huis 2023

Downloads