• Muziek

Vooropleiding Conservatorium

Deze 2-jarige cursus biedt een goede voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen van het Conservatorium of de Kleinkunstacademie. Ook (amateur-)muzikanten die zich verder willen ontwikkelen zijn hier op hun plek. Bij toelating tot het Conservatorium wordt, behalve het goed kunnen bespelen van een muziekinstrument of zingen, meer van je gevraagd. Er moet ook een toelatingstoets m.b.t. muziektheorie en gehoortraining (solfège) afgelegd worden. De lessen Vooropleiding Conservatorium bieden hierop een gedegen voorbereiding. De cursus omvat een traject van twee jaar, waarin toegewerkt wordt naar het niveau zoals dit aan de diverse conservatoria geëist wordt.

Meer informatie
Voor meer informatie m.b.t. de cursus, bijv. over studiebelasting, aan te schaffen lesmateriaal of andere vragen kun je een mail sturen naar [email protected] t.a.v. de docent Wim Vlaar

Dag
Tijd
Leeftijd
Groep
Docent
Dag Woensdag
Tijd 19:45 – 20:45
Leeftijd 15+
Groep eerste jaar
Docent Wim Vlaar
Dag Woensdag
Tijd 20:45 – 21:45
Leeftijd 16+
Groep tweede jaar
Docent Wim Vlaar

Docent: Wim Vlaar