• Beeldend

De Kunstbron

De Kunstbron is voor volwassenen die te maken hebben met achteruitgang van functioneren/vitaliteit. Bij de kunstbron kun je bezig zijn met wat je nog wél kan, het beeldend werken herinnert je aan wie je was voordat je achteruitging en verbindt je met de bronnen in jezelf. Ook geeft het de mogelijkheid gevoelens te uiten en te verwerken. Het contact tussen deelnemers onderling is een belangrijk onderdeel van de Kunstbron. Het delen van ervaringen brengt verbondenheid, herkenning en vooral ook een hoop gezelligheid. Uitganspunt is dat ieder mens een bron van creativiteit in zich heeft waar uit geput kan worden ook als andere functies door ziekte of ouderdom achteruitgaan. Ruimte geven aan dit creatief vermogen geeft plezier, vitaliteit en autonomie.

Na het kennismakingsgesprek met de docent Denise Kamp, kunt u hier uw inschrijving doen.

  • Het lesgeld is gebaseerd op €12,50 per les
  • U schrijft zich in voor 29 lessen vanaf 6 december t/m 17 juli 
  • Mocht u door omstandigheden niet meer deel kunnen nemen, wordt de bijdrage teruggestort 

Aanmelden kan alleen ná het persoonlijk kennismakingsgesprek met de docent.

Dag
Tijd
Leeftijd
Groep
Docent
Dag Woensdag
Tijd 09:30 – 12:00
Leeftijd 50+
Groep senioren
Docent Denise Kamp

Docent: Denise Kamp

Art is the highest form of hope