Primair onderwijs (binnenschools)

Bureau CultuurPrimair
CultuurPrimair is een samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. De organisatie van Cultuur Primair wordt uitgevoerd door: Artiance Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, samen Bureau CultuurPrimair.

Website CultuurPrimair
Het volledige aanbod van Artiance en alle andere aanbieders is te vinden op www.cultuurprimair.nl. Op deze website kunt u uw jaarprogramma samenstellen en aanvragen indienen.

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’
Artiance is penvoerder binnen de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor de gemeentes Alkmaar en Bergen. Cultuuraanbieders en basisscholen uit deze gemeentes participeren in het programma CultuurPrimair 3.0. Download hier het Jaarverslag 2014.

Voor meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit kunt u terecht bij Willem Smit: [email protected]

Talent in Ieder Kind
Talent in ieder kind is een innovatief project, dat een bijdrage levert aan de talentontwikkeling van basisschoolleerlingen. Op deze scholen wordt via een doorlopende leerlijn aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van muziek, zang, dans en theater.

Wat is het doel?
Actieve kunstbeoefening heeft een vaste plek in het lesprogramma van de betrokken basisscholen, omdat dit een zeer positieve invloed heeft op de brede ontwikkeling van leerlingen.

Hoe werkt het?
De leerlingen van groep 5 t/m 8 van de aangemelde scholen leren op school onder schooltijd dansen, zingen, theater maken en muziek maken. Daarnaast kunnen zij na schooltijd een instrument leren bespelen. Elk leerjaar is er een ander inhoudelijk aanbod met als einddoel de uitvoering van de musical in groep 8. Het streven is om de lessen goed te laten aansluiten op de rest van het schoolprogramma en gebruik te maken van de expertise van de leerkracht. Voor meer informatie vindt u hier het Projectplan Talent in Ieder Kind 14/15.

Cultuurcoach
Cultuurcoaches geven onder schooltijd, na schooltijd en in vakanties kunst- en cultuurlessen in en rond de school. Hierbij kunt u denken aan muzieklessen, zangkoren, theater- en dansprojecten en beeldende activiteiten. Deze docenten worden gesubsidieerd door het Rijk en de Gemeente.

Wat is het doel?
Het spelen van een instrument of het samen theater maken is voor iedereen mogelijk, ongeacht sociaal-economische positie van ouders. De projecten van de cultuurcoach dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk.

Hoe werkt het?
Op dit moment werken de cultuurcoaches op elf Brede Schoolvestigingen in Alkmaar: De Wegwijzer, De Fontein, De Kardinaal de Jongschool, de Sint Matthiasschool, de Jules Verne, de Zes Wielen (drie vestigingen) en DURV! (drie vestigingen).

Aanbod op maat
Artiance verzorgt ook workshops en korte cursussen voor scholen op maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Niele: [email protected] of belt u met 072 – 5404336.