Rob Bangert

Rob Bangert

Directeur-bestuurder

Mijn naam is Rob Bangert, ik ben directeur-bestuurder van Artiance.

Ik ben in 2012 bij Artiance begonnen als coördinator van de muziekafdeling. Vanaf 2013 werd ik afdelingshoofd van de afdeling Vrije Tijd (muziek, dans, beeldend en theater).

Van oorsprong ben ik gitarist en heb ik zowel klassiek gitaar als elektrisch gitaar gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Tevens heb ik de studie Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, met als specialisatie de geschiedenis van de klassieke muziek. Na mijn studies heb ik als musicus de wereld over gereisd en ben in vele landen geweest, dat was een prachtige tijd. Ik heb enkele jaar voor Buma/Stemra gewerkt, alwaar ik de contactpersoon was voor o.a. Marco Borsato en Andre Rieu was. Daarna heb ik voor de gemeente Alkmaar gewerkt alwaar ik jarenlang het cultuurbeleid heb mogen vormgeven en uitvoeren.

Ik vind het geweldig om voor Artiance te werken omdat de functie zeer divers is en omdat er bij Artiance alleen maar leuke en creatieve mensen werken.