Opzeggen

Beëindiging van instrumentaal- en zang lessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren voor 15 juni door een mail te sturen naar [email protected]. Wie vóór 15 juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Annuleren en opzeggen
De deelname aan cursussen of workshops kan uitsluitend schriftelijk tot één week voor de aanvang van de cursus of de workshop kosteloos geannuleerd worden. De eerste les geldt altijd als proefles. Als de cursist na de proefles niet door wil gaan, kan er geannuleerd worden met restitutie van het lesgeld minus de kosten van de proefles.

Restitutie van lesgeld bij tussentijds opzeggen
Voor alle cursussen geldt dat restitutie van lesgeld bij tussentijdse uitschrijving alleen mogelijk is bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte. Zie hiervoor de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Restitutie van het lesgeld
Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als meer dan drie lessen van schoolwege niet zijn doorgegaan, geeft Artiance een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen (minus drie lessen) teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand.
    De beëindiging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.
  3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, wordt geen restitutie verleend. Wel kan na schriftelijk verzoek de beëindigde cursus worden omgezet naar een andere cursus of een tegoedbon.
  4. Tegoedbon: is een jaar geldig, vanaf datum van afgifte. Kan ingewisseld worden op al ons aanbod, maar niet op cursussen die reeds gevolgd worden. De tegoedbon kan ook worden gebruikt door familieleden.