€ 120.000 per jaar voor cultuureducatie in het onderwijs
Dankzij cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw! Daarom is het goed nieuws dat de subsidieaanvraag voor de landelijke cultuureducatie-regeling, onder de verantwoordelijkheid van Artiance, is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Alle basisscholen in Alkmaar (en Bergen) kunnen deelnemen aan het nieuwe programma van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat betekent voor de komende vier jaar een investering van bijna € 120.000 per jaar in cultuureducatie. Dit is een gezamenlijke investering van het rijk en de gemeente Alkmaar (en Bergen).

Wat gaan de scholen doen?
Samen met Bureau Cultuurprimair, het loket voor cultuureducatie, en de culturele instellingen gaan de scholen cultuuronderwijs verder vormgeven en verankeren. Door het volgen van (bij voorkeur) meerjarige programma’s wordt cultuuronderwijs meer dan een creatieve les: de school ontwikkelt vanuit een visie op cultuur een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Leerlingen komen op deze manier tijdens hun basisschooltijd in aanraking met alle kunstdisciplines en erfgoed. Hierdoor leren zij hun culturele omgeving beter kennen en waarderen en hun creatieve vaardigheden gebruiken.

Het team van basisschool de Zes Wielen (locatie Oudorperdijkje) heeft in de afgelopen maanden een project beeldende kunst vormgegeven in samenwerking met Bureau CultuurPrimair en Denise Kamp als cultuurcoach. Vanuit twee scholingsmomenten voor het team, met een inhoud gekoppeld aan twee kunststromingen, hebben de leerlingen onder begeleiding van de cultuurcoach en de leerkracht gewerkt aan beeldende producten. Het werk van de leerlingen is tijdens en na het werken gelinkt aan kunst in de omgeving, het Stedelijk museum en Kunstuitleen Alkmaar. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling in de school en is uitgevoerd met financiële middelen uit het schoolbudget en de regeling CMK.

http://www.cult...it.nl/over-cmk/

https://www.cultuurprimair.nl/