Veel vakmusici zijn opgeleid aan de Muziek Pedagogische Academie (MPA) in Alkmaar. Dit jaar is het al weer 40 jaar geleden dat de MPA werd opgericht. Wij vinden dit een belangrijk moment om bij stil te staan en organiseren in het jubileumjaar een feestelijke reünie met muziek, een film, een fototentoonstelling, een hapje en drankje.

  • REÜNIE MPA / CONSERVATORIUM
  • Datum:zondag 20 maart 2016
  • Tijd:12.00 tot 16.00 uur
  • Plaats:Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar
  • Bijdrage: € 5,00

We proberen collega’s en oud-studenten te bereiken via Facebook, Schoolbank en LinkedIn. Graag willen we hierbij hulp; dus geef deze mededeling door aan bekenden waarvan jullie wellicht nog een adres van hebben. Graag tot 20 maart!

Het MPA21 team:
Marlies Bootsma, Jan van Wijk, Bob Martens

Info: Website en Facebook