Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 13 april 2021 heeft het kabinet een plan gepresenteerd voor stapsgewijze heropening van de samenleving: 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk'. Hierin wordt een perspectief geschetst hoe de samenleving weer open kan. De eerste stap bestaat voornamelijk uit de opheffing van de avondklok en versoepeling van maatregelen in de buitenruimte. Mede dankzij een goede lobby vanuit onze branche-organisatie Cultuurconnectie is het gelukt om kunst- en cultuurbeoefening een prominente plaats in het openingsplan te geven: op zijn vroegst zou per 17 mei 2021 kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte weer mogelijk moeten zijn, twee weken eerder dan andere culturele instellingen.

Dit betekent dat Artiance mogelijk vanaf 11 mei 2021, na de meivakantie, de deuren weer kan openen. Er zullen dan nog zeker beperkende voorwaarden gelden en welke deze zijn weten we nu nog niet. Maar er gloort weer licht aan het einde van deze veel te lange tunnel. Nog even geduld dus!