Dit nieuws moet je horen! Dankzij de financiële bijdragen van het Victoriefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, start begin 2022 het project ‘Luisterhuisjes - Verborgen luisterverhalen van Alkmaar’. Met dit nieuwe project brengt het ABC Huis kunst naar de inwoners en bezoekers van de stad Alkmaar.

Wat is het project Luisterhuisjes? 
Door het plaatsen van de Luisterhuisjes wordt er een route gecreëerd door de stad, welke uniek plekken met elkaar verbind. Met verhalen die verrassen, ontroeren en verblijden. De route bevat in totaal acht hoorspelen geïnspireerd op de verhalen van bijzondere Alkmaarders. De route voert je langs de verschillende Luisterhuisjes, waar telkens met behulp van een QR-code het bijbehorende hoorspel opgeroepen kan worden op de smartphone. Samen vormen de Luisterhuisjes een route in en om de Alkmaarse binnenstad van 3,5 tot 5 kilometer.

Hoorspelen goed voor Alkmaarse geschiedenis 
Kenmerkend voor alle hoorspelen is dat de verhalen zich afspelen in en of rondom de Alkmaarse binnenstad. Ook zit er altijd een persoonlijk element in, bijvoorbeeld een interview met een van de nazaten van Het RIngersfabriek, of een verhaal van iemand die zwemles gaf in ‘Het Overdekte’. Deze verhalen worden letterlijk ‘vastgelegd’ via de hoorspelen zodat ze niet verloren gaan in de toekomst. Het zijn immers verhalen en plekken die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de Alkmaarse geschiedenis.

Jonge makers nauw betrokken 
Acht jonge makers in de leeftijd 15-24 jaar gaan onder begeleiding van een professionele kunstenaar/coach aan de slag met het maken van een bijpassende afbeelding voor op een van de Luisterhuisjes. Naast het maken van de afbeeldingen voor op de huisjes, gaan de jonge makers ook in gesprek over de rol, de invulling en het belang van kunst in de openbare ruimte.

Over Project Luisterhuisjes

  • Luisterhuisjes is een project van het ABC Huis, een bestuurlijke fusie tussen Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance, centrum voor de Kunsten.
  • Het Luisterhuisjes project heeft als doel om Alkmaarders te verbinden en op een bijzondere manier in contact te laten komen met kunst en cultuur.
  • We verbinden de deelnemende jonge makers en de bezoekers van de route aan de Alkmaarse geschiedenis en aan de verhalen van vroeger;
  • Jonge makers ontwikkelen hun talent onder begeleiding van een professionele kunstenaar/coach. Er worden in totaal 8 kunstenwerken gemaakt die geïnspireerd zijn op de verhalen uit de hoorspelen; 
  • We creëren een toegankelijke kunstwandeling waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De kunstwandeling is bestemd voor iedereen en is gratis toegankelijk;
  • Onbekende Alkmaarse verhalen komen tot uiting in een bijzondere vorm d.m.v. Luisterhuisjes;
  • We gaan samen met de jongeren en een professionele kunstenaar in gesprek over de kunst in de openbare ruimte.