Vanaf woensdag 19 mei 2021 mag Artiance haar deuren weer openen en kan er weer fysiek lesgegeven worden. Uiteraard nog wel onder beperkende voorwaarden. 

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar Artiance; zodat de wachttijd zo kort mogelijk is. Lees alle voorwaarden in het protocol hieronder.

  • De bekende regels blijven van kracht: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven en testen bij klachten.
  • Alle 1 op 1 lessen kunnen plaatsvinden, evenals de duolessen
    (ook voor volwassenen);
  • Groepslessen kunnen ook plaatsvinden maar alleen voor jongeren
    tot en met 17 jaar;
  • Voor groepslessen (dus onder 17 jaar) geldt een maximum van
    30 personen per ruimte.

Lees alle voorwaarden in het protocol voor leerlingen en docenten.

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 13 april 2021 heeft het kabinet een plan gepresenteerd voor stapsgewijze heropening van de samenleving: 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk'. Hierin wordt een perspectief geschetst hoe de samenleving weer open kan. Mede dankzij een goede lobby vanuit onze branche-organisatie Cultuurconnectie is het gelukt om kunst- en cultuurbeoefening een prominente plaats in het openingsplan te geven.