Stichting HAJO MEYER VIOLEN stelt een aantal goed klinkende en makkelijk spelende moderne violen ter beschikking. Hajo Meyer is vioolbouwer geworden op latere leeftijd. De violen die hij nog had liggen, zijn in een stichting terecht gekomen, met het doel om jonge mensen instaat te stellen om voor een klein bedrag op en een goede viool te kunnen spelen. De voorwaarden die daarvoor gesteld hebben, is dat de leerlingen enthousiast oefenen en één keer per jaar hun vorderingen laten horen tijdens een concertje. De stichting bestaat nu tien jaar en heeft in de loop van de tijd de weg gevonden naar leerlingen van Artiance, waardoor een samenwerking is ontstaan tussen Stichting SHMV en Artiance.

De stichting vindt het belangrijk dat leerlingen tijdig leren om bewust met de viool om te gaan; een goed modern instrument kan daarbij helpen. Daarom worden een aantal violen tot en met de middelbare scholieren in bruikleen aangeboden, in nauwe samenwerking met je lerares of leraar (én met de ouders natuurlijk). Dit geeft de ruimte om een tijdlang rustig te experimenteren, zonder extra investering, in een klimaat van goede professionele begeleiding.

Zie voor meer informatie: www.hajomeyerviolen.nl