Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard zijn met ingang van 1 januari een bestuurlijke fusie aangegaan. De eerste stap was het vormen van een holding die de naam ABC Huis heeft gekregen. De huidige directeur van Bibliotheek Kennemerwaard, Erna Winters, is directeur van de nieuwe holding geworden. Vanuit Artiance is Rob Bangert, voorheen directeur, in de holding als organisatieregisseur nauw betrokken om de inhoudelijke vernieuwing vorm te geven.

ABC staat o.a. voor de basis van lezen (alfabet) en voor Artiance, Bibliotheek en Cultuur. Huis staat voor ontmoetingsplek, samenkomen.

Raakvlakken Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard

De werkgebieden van Artiance en de Bibliotheek Kennemerwaard kennen al veel raakvlakken. Op diverse gebieden is de afgelopen jaren al samengewerkt. Een goed voorbeeld van die samenwerking is het succesvolle project Dag & Dauw. Daarnaast zijn er ook nog veel kansen in het onderwijs en het sociale domein. In november 2018 zijn beide organisaties al een intentieverklaring aangegaan met afspraken tot nader onderzoek naar nauwere samenwerking en/of fusie.

Leven lang leren

Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen zich te laten ontwikkelen. Om mensen de mogelijkheid te bieden om een leven lang te leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. De bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing, zelfredzaamheid, participatie en educatie.

Samengaan culturele instellingen

Het samengaan van een bibliotheek met een Centrum voor de Kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke CAO te komen.