Om ouders tegemoet te komen die getroffen zijn door de Corona-crisis stelt het Jeugdfonds Alkmaar per kind uit de gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage beschikbaar van € 50,-. Hiermee kan hij of zij starten of doorgaan met sport of cultuurlessen in het nieuwe seizoen.
Met deze bijdrage kan je kind in ieder geval tot de kerstvakantie weer sporten of cultuurlessen volgen. Mocht je voor een langere termijn financiële hulp nodig hebben dan kun je daarna een beroep doen op de reguliere regelingen van het fonds en een aanvraag laten indienen via bijvoorbeeld de leerkracht op school.
Aanvraag indienen
Aanvragen voor de ‘opstartboost’ van € 50 kunnen t/m vrijdag 18 december worden ingediend door een mail te sturen naar [email protected]
Let op: je kind moet in de gemeente Alkmaar wonen en er loopt nog geen reguliere aanvraag voor hem of haar!
Vermeld bij de aanvraag:
1.Voor- en achternaam kind
2.Adres
3.Geboortedatum
4.Telefoonnummer
5.Naam van de sport of cultuurvereniging
6.Is je kind al lid? Ja / Nee
7.Motivatie

meer informatie kijk op de website