Cultuurondernemer

De Artiance cultuurondernemer stimuleert op een ondernemende wijze vernieuwende kunst- en cultuurprojecten in Alkmaarse wijken en in omliggende dorpen. Kenmerkend voor deze projecten is dat deze altijd tot stand komen in nauwe samenwerking met o.a. wijkbewoners, wijkorganisaties, bedrijfsleven, zorgaanbieders, onderwijs, kinderopvang, brede scholen, kunstvakonderwijs, culturele instellingen, woningstichtingen en particuliere markt.

De rol van de ondernemer is hierbij advisering, netwerkvorming, financiering, bemiddeling, ondersteuning en/of projectuitvoering. De projecten van de cultuurondernemer zijn er op gericht een blijvende relatie tot stand te brengen tussen de verschillende partners.

Vanaf 1 november 2016 is Helen Groves werkzaam binnen Artiance als cultuurondernemer.