Kort geleden bezetten ze het podium in de Engelse zusterstad Bath en nu is het orkest net teruggekeerd van een succesvol tournee in Hongarije. Naast optredens in het buitenland wordt ook regelmatig afgereisd naar andere delen van ons land. Het orkest treedt ook op in zorginstellingen en andere, minder voor de hand liggende plekken.
Otto de Jong is sinds 1992 de muzikaal leider van het orkest. Voor de organisatie Musicians Without Borders maakt Otto regelmatig reizen naar (ex) conflictgebieden in de Balkan, het Midden Oosten, Afrika, Noord Ierland en El salvador waar hij trainingen geeft, die gaan over het gebruik van de verbindende kracht van muziek in een samenleving ontwricht door conflicten en geweld. Diezelfde verbindende kracht wordt ook ervaren door de orkestleden van het Regionaal Jeugd Orkest Artiance.

Het FeelGood Festival vindt zijn oorsprong in 1999 en is sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement geworden. Door de belangeloze medewerking van regionale artiesten en vele, bevlogen vrijwilligers is het steeds weer gelukt een mooi bedrag over te houden waarmee muzikale aanvragen van o.a. zorginstellingen, scholen voor speciaal onderwijs, buurtcentra en logeerhuizen in de regio kunnen worden gehonoreerd. lees meer en bekijk de line up